Σε έναν τοίχο στα στενά της Μυτιλήνης.
Shot by Tart

Σε έναν τοίχο στα στενά της Μυτιλήνης.
Shot by Tart